آلزایمر | مولکول امید جدیدی را ارائه می دهد


پس از کشف مولکولی که می تواند مغز را جوان کند، از دست دادن حافظه در بیماران آلزایمر می تواند معکوس شود.

افراد مبتلا به آلزایمر دارای ذخایر کمی از مولکول microRNA-132 هستند، به ویژه در ناحیه هیپوکامپ مغز، که باعث از دست دادن حافظه می شود که یکی از علائم معمول این بیماری است.

محققان مؤسسه علوم اعصاب هلند می گویند که مغز افراد سالم از طریق نوسازی مداوم یا نوروژنز می گذرد که به ما امکان می دهد توانایی های شناختی و حافظه را تا سنین بالا حفظ کنیم.

اما محققان می گویند که این فرآیندی است که در بیماران آلزایمر اتفاق نمی افتد، زیرا آنها سطوح پایینی از مولکول دارند که به نظر می رسد محرک نوروژنز باشد. در مطالعات انجام شده بر روی سلول های بنیادی عصبی، محققان دریافتند که افزودن این مولکول نوروژنز را بازسازی می کند و این نشان می دهد که حافظه نیز بهبود می یابد.

به گفته محققان، هدف قرار دادن استفاده از این مولکول به عنوان یک درمان جدید، مرحله بعدی است.

(منبع: سلول های بنیادی، ۲۰۲۱؛ doi: 10.1016/j.stem.2021.05.001)

https://www.wddty.com/features/the-energy-practitioners-seeking-to-fix-spinal-disstortions/

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر