آمریکا اجتناب کرده اند اسرائیل خواست کدام ممکن است مبادله برای برجام حاضر تنبلبر مقدمه بررسی ها Psome; وزارت خارجه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مقام اسرائیلی به نقل اجتناب کرده اند اکسیوس گفتند، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اجتناب کرده اند نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری افسران درخواست شده است {است تا} مبادله برای هماهنگی هسته ای همراه خود ایران حاضر دهند کدام ممکن است غنی سازی اورانیوم را محدود می تنبل.

بر مقدمه این گزارش، پس اجتناب کرده اند ماه ها مذاکره غیرمستقیم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، محتوای متنی هماهنگی هسته ای تقریبا پایان دادن شده است. فینال مانع باقی مانده تقاضا تهران اجتناب کرده اند مقامات بایدن برای بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی خارجی است.

در همین جاری، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند متحدان عرب آمریکا در قلمرو همراه خود بازگشت مقامات بایدن به برگام دیگری هستند.

آکسیوس می گوید کدام ممکن است افسران آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی در دیدارهای فعلی بر ایران کانون اصلی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اختلافات، مذاکرات روز یکشنبه بنت بلینکن در فضایی متشنج انجام نشد.

{در این} نشست، بلینکن اجتناب کرده اند بنت خواست به همان اندازه مبادله برای هماهنگی هسته ای حاضر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چگونه ممکن است اجتناب کرده اند بدست آوردن ایران به سلاح هسته ای جلوگیری تنبل.

این گزارش خاطرنشان می‌تنبل کدام ممکن است بنت در {پاسخ به} بلینکن مشاوره است کدام ممکن است اگر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا فشار تحریم‌ها را بر ایران به همان اندازه حد تحریم‌های روسیه افزایش دهند، می‌توان اجتناب کرده اند حرکت ایران {به سمت} غنی‌سازی ۹۰ درصدی جلوگیری کرد.

او علاوه بر این به بنت بلینکن ذکر شد کدام ممکن است هماهنگی هسته ای ساده خوب سطح بن بست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب راه رفع مختصر مدت است. در عین جاری میلیاردها دلار در اختیار ایران مکان ها به همان اندازه به ورزش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای تکیه کن به آن است در قلمرو یکپارچه دهد.

بنت به بلینکن ذکر شد: «این اشکال ما در قلمرو است.

در همین جاری، انریکه مورا، هماهنگ کننده برجام، روز یکشنبه برای مکان یابی مصالحه بر اوج تقاضا تهران برای بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند گروه های تروریستی در تهران بود. وی سپس به واشنگتن بازدید کرد به همان اندازه همراه خود رابرت پولی، مشاور ویژه آمریکا در امور ایران کدام ممکن است قبلا مشاوره بود {نمی تواند} هماهنگی هسته ای را تضمین تنبل، جلب رضایت تنبل.

مذاکرات هسته ای همراه خود ایران کدام ممکن است خوب سال اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد جو بایدن یکپارچه داشت، ۲ هفته پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین در جریان مارس ۱۴۰۰ متوقف شد. این افتادگی پس اجتناب کرده اند امتحان شده مسکو برای تامین چیز خوب در مورد شخصی در شورای ایمنی گروه ملل صورت گرفت. به دلیل تحریم های در سراسر جهان {به دلیل} تهاجم این ملت به اوکراین.