آوریل عضو ماه از enkins در One Loudoun صرف نظر کنید


TFE مایل است به عضو ماه آوریل ماه ما ، Skip Jenkins از One Loudoun تبریک بگوید. Skip عضو اصلی OL است که قبل از باز شدن به TFE می پیوندد. او به اولین بازدید خود از TFE اشاره کرد ، در تلاش برای بازدید از ساختمان با جیسون کنگارلو ، معاون توسعه تجارت ما. اسکیپ سفر تناسب اندام خود را در دهه 1970 با پدرش آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا با بچه ها همگام باشد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید