آگوست اعضای ماه امی و مقاله Cemon توسط One Loudoun


TFE مایل است به اعضای ماه آگوست ، دو نفر مادر و دختر امی و مقاله نویس Cemon از One Loudoun تبریک بگوید! ایمی از سال 2019 عضو TFE بوده است ، اما تا ظهور کووید به طور منظم در آن شرکت نمی کرد. امی در واقع گفت که TFE به او یک مکان امن برای آمدن در طول همه گیری داده است. او احساس می کند که می تواند استرس را از بین ببرد ، زمان بیشتری را با دخترش بگذراند و از خانه خارج شود!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید