«آیت الله ریشهری» اجتناب کرده اند چهره های صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتقاد ائمه انقلاب بود
قاضی ارشد:

رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت آیت الله «محمدی الریشهری» را به ولی فقیه حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) آسایش اظهار داشت.

به گزارش پیرسون، حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس کل دادگستری در پیامی درگذشت آیت الله «محمد محمدی رشچری» مشاور ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی فقیه را آسایش اظهار داشت. حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام).

محتوای متنی پیام وی به این رئوس مطالب بود:

«ما اجتناب کرده اند خداییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت»

خبر درگذشت آیت الله محمد محمدی ریشهری مشاور ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیت آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (علیه السلام) موجب تأثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر شد.

آیت الله محمدی ری شهری اجتناب کرده اند شبیه به دوران طفولیت در تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلیم معارف اسلامی کوشش فراوانی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش تألیفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تألیفات فراوانی را اجتناب کرده اند شخصی به یادگار گذاشته است کدام ممکن است باقیات الصالحات اجتناب کرده اند ایشان {خواهد بود}.

آیت الله ریشهری در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب اجتناب کرده اند مبارزین رژیم ستم شاهی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به همان اندازه نوک عمر پربرکت شخصی همواره اجتناب کرده اند چهره های مورد اعتقاد، قابل اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد اعتقاد ائمه انقلاب بودند. ، دادستان کل ملت، دادستان ویژه روحانیت، مشاور ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست حجاج، عضو مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، مشاور مردمان در مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی فقیه در قلمرو مقدس حضرت عبدالله. عظیم الحسنی (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالصانه خدمت کرد.

اینجانب درگذشت این عالم وارسته را به محضر مقام معظم مدیریت، مردمان معزز ری، بخش های علمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت مطهرش آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن مرحوم غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت واسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علو درجات را اجتناب کرده اند خداوند منان مسئلت دارم. خداوند.”

تأمین: فارس