اختراع پیکر مطهر شهید همراه خود دستان بسته


سرهنگ علی روزی در مخلوط خبرنگاران اظهار داشت: اعضای تیپ ۱۱۶ صفوی لشکر قزوین در حین گشت زنی در جهان بابادی کرمانشاه جسد ۱۶ شهید را اختراع کردند.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن جوراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفش خاص شد پیکر مطهر کدام ممکن است متعلق به سربازان ایرانی در حفاظت مقدس است متعلق به شهدای ایران اسلامی است.

فرمانده تیپ ۱۱۶ مکانیک شهید صفوی قزوین افزود: متأسفانه بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای این شهید همراه خود سیم بسته شد کدام ممکن است حکایت اجتناب کرده اند اسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه این شهید بزرگوار دارد.

وی افزود: پیکر این شهید به در کنار مدارک هویتی آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح قانونی عرضه مراجع ذیصلاح شده است.

روزی در طولانی مدت اظهار داشت: با بیرون شک هیچکس {نمی تواند} منکر موقعیت شهدای این انقلاب در تامین ایمنی در حال حاضر میهن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید قدردان ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران باشیم. انقلاب اسلامی».