اختلال شناختی: کتاب های خانه کودکی به جلوگیری از پیری ذهنی کمک می کند


توسط

کودکان از قرار گرفتن در معرض کتاب سود می برند

DEEPOL در تصویر ساده / JGI / Jamie Grill

کودکانی که در خانه های پر از کتاب بزرگ می شوند ، با رسیدن به سن بالا ، حتی زمانی که عواملی مانند ثروت و تحصیلات در نظر گرفته می شوند ، افت شناختی کمتری دارند. این یافته نشان می دهد که غنی سازی شناختی زود هنگام دارای اثرات محافظتی طولانی مدت بر روی مغز است.

مطالعات قبلی نشان داده بود که کودکان دارای کتابخانه های بزرگ خانگی در مدرسه و بعداً در مشاغل خود پیشرفت خوبی خواهند داشت. الا کن-شوارتز در دانشگاه بن گوریون در نگ در اسرائیل و همکارانش با خود فکر کردند که آیا…

دیدگاهتان را بنویسید