ادعا کردن داستان کینه عجیب و غریب حال برای اجرای منصفانه نقشه شوم


پس اجتناب کرده اند مراجعه زن جوانی به پلیس فتای کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعای تخلیه عکسها توهین آمیز شخص خاص بی نام اجتناب کرده اند وی در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی، اولین موضوع در اصل کار متخصصان پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.

در تجزیه و تحلیل‌ها خاص شد شاکی عکس‌های شخصی را همراه خود کسی به اشتراک نمی‌گذارد، به همین دلیل متهم هر دو متهم باید عکس‌ها را اجتناب کرده اند راه عکس به بازو معرفی شده است باشند. در همین راستا کارکنان ویژه ای تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات فشرده خاص شد کدام ممکن است تمامی عروس شاکی این عکس ها را در دنیای آنلاین ما چاپ شده کرده اند. همراه خود اقدامات فشرده پلیسی متهمان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند.

متهم ابتدا منکر هرگونه تخلف شد با این حال در پایان به تخلیه عکس های حال شخصی در مواجهه همراه خود مدارک اعتراف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به من می خواهم اطلاع دادند کدام ممکن است تلفن در کنار حال ام در تعمیرگاه بی رنگ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اختلاف تذکر بین ما به این وسط مراجعه کردم. تعمیرگاه سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارتش را به شاکی تقدیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن همراهش را بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق این سیستم تبادل دانش عکس های شخصی اش را برایش کشتی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روی عکس هایش توضیحاتی زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دنیای آنلاین ما قرار دادم.

فرماندهی کلانتری شهرستان کهگیلویه همراه خود ادعا این خبر به ساکنان طرفدار کرد: در دنیای آنلاین ما به غریبه ها، غریبه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقام جویان اعتقاد نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس های خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی آنها را در اختیار آنها قرار ندهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر گوشی سلولی ممکن است اشکال هر دو خرابی دارد. ابتدا عکس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش خصوصی شخصی را بردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس او را نزد اشخاص حقیقی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده ببرید.”

جانشین رئیس پلیس فتا در طولانی مدت اجتناب کرده اند ساکنان خواست: در صورت خواستن به توصیه هر دو گزارش اسبابک ها نامشخص می توانند اجتناب کرده اند طریق تصمیم تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای مشاوره مکان پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir همراه خود شماره تلفن ۱۱۰ تصمیم بگیرند.