ازدحام در خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت نیمه با کیفیت صنعتی در درگاه مشهدرئیس پلیس راه خراسان رضوی اجتناب کرده اند شلوغی تردد در خروجی های مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً شلوغی درگاه های این شهر خبر داد.

به گزارش پیرسون، سرهنگ حسین مشمست فرمانده انتظامی راه خراسان رضوی شامگاه پنجشنبه افزود: بیشترین تردد درمورد به محورهای مشهد – شاناران، سبزی فر، تربت – حیدریه، نیشاپور است.

وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند ابتدای سال جدید تاکنون کمیت تردد در مبادی درگاه استانداری ۵۲ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خروجی های استانداری ۶۴ سهم نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی افزایش داشته است.

سرهنگ مشمست افزود: {در این} مدت تردد اتومبیل در مبادی درگاه مشهد ۳۷ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خروجی های مشهد ۲۳ سهم نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی افزایش داشته است.

فرمانده پلیس راه خراسان رضوی شکسته نشده داد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۲ تصادف فوتی با ۴ کشته، ۱۱ مصدوم، ۲۰ جرحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ تصادف در خیابان های استان رخ داد.

سرهنگ مشمیست اجتناب کرده اند مسافران خواست مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواقع خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی اجتناب کرده اند رانندگی پرهیز کنند.

به مشاوره ولی فقیه خراسان رضوی، اجتناب کرده اند فینال روزهای سال قبلی تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون زائر نوروزی وارد مشهد مقدس شدند.