اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات وینسخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری به سوالاتی دانستن درباره رویکرد کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی به موقعیت ایران در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر مذاکرات وین احیا کردن هماهنگی هسته ای پاسخ داد.

به گزارش پیرسون، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی هفتگی در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره دیدار فعلی رهبران مصر، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی کدام ممکن است بر اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران محور است، ذکر شد: «عربی-اسرائیلی «محوری برای متعادل کردن توانایی ایران در جهان تعیین کنید می‌گیرد، تذکر ممکن است دانستن درباره ایران چیست؟ خواه یا نه مقامات آمریکا با رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کشورهای عربی با اشاره به این دیدار در تصمیم {بوده است}، ما با هر منصفانه اجتناب کرده اند این مقامات ها ارتباط مستمری داریم. ما اجتناب کرده اند نشست سه جانبه مصر، امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل کدام ممکن است در شرم الشیخ برگزار شد، حمایت می کنیم. این نمونه عکس اجتناب کرده اند آنچه با روابط روال قابل دستیابی است است. ما همچنان اجتناب کرده اند هماهنگی ابراهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال سازی روابط بین اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام حمایت می کنیم. برای پیشبرد این هدف، ما اجتناب کرده اند نزدیک با اسرائیل همکاری خواهیم کرد، روابط دیپلماتیک شخصی را با فلسطینی ها تعمیق خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شرکای شخصی در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است مزیت مشترک ما در فروش صلح ایمن دارند، مراجعه به خواهیم کرد.

قیمت را دنبال کنید: تعدادی از نکته با اشاره به پرس و جو ممکن است. اولین نفر ما رابرت پولی هستیم [نماینده ویژه آمریکا در امور ایران] خدمه او رایزنی های نزدیک با شرکای ما در جهان خلیج فارس داشته است. شاید ادعا ای را کدام ممکن است شرکای ما در شورای همکاری خلیج فارس منصفانه سال پیش پس اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند این رایزنی ها با خدمه رابرت پولی صادر کردند، {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است در آن انصافاًً خاص بود کدام ممکن است شرکای ما در خلیج فارس اجتناب کرده اند تهدیدات ناشی اجتناب کرده اند ایران هسته ای آگاه هستند. پیشرفت پس اجتناب کرده اند لغو محدودیت های هسته ای در سال ۲۰۱۸ [در پس خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا از توافق هسته‌ای] تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم موجود است. کشورهای در سرتاسر جهان، اجتناب کرده اند جمله شرکای ما در خلیج فارس، دریافته‌اند کدام ممکن است علی‌رغم این واقعیت کدام ممکن است این سیستم هسته‌ای ایران خارج اجتناب کرده اند چارچوب است، ما منصفانه انتخاب صحیح برای بازگرداندن آن به چارچوب در قالب بازگشت متقابل به تعهدات آژانس بین‌المللی نشاط اتمی داریم. [توافق هسته‌ای] ما داریم در آن ادعا مشترک، دیدیم کدام ممکن است شرکای ما در خلیج فارس اجتناب کرده اند امکان بازگشت متقابل به قعر کشورهای بریکس استقبال کردند.

او ذکر شد: “اکنون، این همان چیزی است که ما باقی مانده است روی آن کار می کنیم.” ما باقی مانده است در تلاشیم تا بفهمیم خواه یا نه این امکان موجود است یا خیر. ما شخصی را هم برای جهانی کدام ممکن است در آن مسکن می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای جهانی کدام ممکن است در آن مسکن می کنیم کنار هم قرار دادن می کنیم. با این حال به هر طریقی سازمانی رئیس جمهور [جو بایدن] به عنوان حق است کدام ممکن است ایران به هیچ وجه سلاح هسته ای نخواهد داشت، ملایم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نمی شود، این همان چیزی است که ما امتحان شده می کنیم به آن است برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور می شویم یا خیر.

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند کنوانسیون مطبوعاتی شخصی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه مقامات آمریکا راه میانبر برای اجرای ساختار B است؟ [نقشه دوم] او ذکر شد: «ما اجتناب کرده اند ابتدای این توسعه همه وقت این مفهوم را داشتیم. [مذاکرات وین در راستای احیای توافق هسته‌ای] ما در آوریل قبلی می دانستیم کدام ممکن است بازگشت متقابل تعهدی است به آنچه در راستای مزیت سراسری ماست، با این حال همه وقت می دانستیم کدام ممکن است این می تواند یک ساختار ناشناخته است، از در واقعً برای نتیجه گیری آن بیش اجتناب کرده اند امتحان شده ما خواستن است. این امر نیازمند منصفانه همراه مشتاق در طرف ایرانی است. به همین دلیل، باید دید خواه یا نه می‌توانیم به بازگشت متقابل برای اتصال به شورای ایمنی گروه ملل بازو یابیم یا خیر.

پرایس افزود: چون آن است دیروز گفتم، چنین توافقی ۹ قریب الوقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ قطعی. دقیقاً این دلیل است است کدام ممکن است ما اصولاً سال را صرف کنار هم قرار دادن‌سازی شخصی برای هر منصفانه اجتناب کرده اند این احتمالات کرده‌ایم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر منصفانه اجتناب کرده اند این شرایط، جهانی کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند بازگشت سازمانی متقابل لذت می‌بریم، پیشرفته کدام ممکن است سنگسار ابزاری است کدام ممکن است در آن موجود است. با تسلیحات هسته ای ایران در جای شخصی قرار گیرد. این این سیستم یک بار دیگر در زمینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل راستی‌آزمایی برای این سیستم هسته‌ای ایران تحمیل می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدست آوردن ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌تنبل.

وی ذکر شد: «با این حال تقریباً در مورد اینکه این همه وقت منصفانه ساختار ناشناخته {بوده است}، ما همه وقت انتخاب های تولید دیگری را با شرکای شخصی در جهان مورد بحث قرار داده ایم. ما همین کار را با متحدان ecu شخصی کدام ممکن است اعضای گروه ۱+۵ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویکای ecu برای ادغام کردن بریتانیا، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه انجام می دهیم. ما با شرکای اسرائیلی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شرکای شخصی در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن نیز همین بحث را داشته ایم. به همین دلیل، ما این سیستم ریزی های زیادی انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به آن فوق العاده در نظر گرفته شده کردیم. به توضیحات واضح، ما آن را کلی نکرده ایم، با این حال هیچ کمبودی در این سیستم ریزی اجتناب کرده اند سوی ما {وجود ندارد}.

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش عکس اجتناب کرده اند فوریت بدست آوردن به هماهنگی در مذاکرات وین ذکر شد: آنچه ما برای مدت زمان بسیار طولانی با اشاره به جایگزین مختصر مدت مشاوره‌ایم همچنان صادق است. همه ما می دانیم کدام ممکن است باید فوریت های زیادی وجود داشته باشد. همه ما می دانیم کدام ممکن است این به تهران متکی است کدام ممکن است به آمادگی شخصی برای بازگشت متقابل پایبند باشد [به توافق] انتخاب بگیرید.

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است در پی برخی تحولات فعلی در روابط سیاسی بین الملل، هشتمین در اطراف مذاکرات وین اخیرا به حالت افتادگی درآمد.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تاکید بر این وقفه ذکر شد: توقف ادعا شده در مذاکرات وین ممکن است زمینه ساز رفع امتیازات باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت آخرین شود. دستیابی ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو محور بی نظیر همه طرف ها {خواهد بود}. هیچ مسئله خارجی بر نیاز مشترک ما برای حرکت {به سمت} هماهنگی جمعی تأثیر نمی گذارد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق دانستن درباره مذاکرات لغو تحریم ها در وین تایید کرد: به مرحله آخرین نزدیک شده ایم. اجتناب کرده اند هماهنگی.» با اشاره به معدود امتیازات اصلی باقی مانده، ما ابتکاراتی را اجتناب کرده اند طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به آمریکا حاضر کرده ایم. اکنون بر عهده طرف آمریکایی است کدام ممکن است حسن نیت شخصی را برای اقدام نماد دهد. ما تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است به حداقل یک هماهنگی خوشایند، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن برسیم.