امیر عبداللهیان به بیروت بازدید کردحسین امیرعبداللهیان پس اجتناب کرده اند دیدار با افسران سوری عازم لبنان شد.

به گزارش پیرسون، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است دیروز (چهارشنبه) در راس هیاتی به دمشق بازدید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با افسران ارشد این ملت دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد، در بیروت با دمشق پایتخت سوریه دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد. پایتخت لبنان.

این دومین بازدید امیر عبدالله به لبنان اجتناب کرده اند زمان تصدی این سمت است.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس اجتناب کرده اند بازدید به مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی با همتای روس شخصی سرگئی لاوروف در ۱۴ مهر ۱۴۰۰ به لبنان بازدید کرد. شاهزاده عبداللهیان {در این} بازدید با افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های لبنانی با توجه به روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات قلمرو ای گفتگو کرد.

شاهزاده عبداللهیان در بدو دریافت پذیرش در بیروت تشکیل مقامات جدید لبنان را به ملت عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملایم قدم لبنان تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم در بیروت هستیم تا با صدای بلند ادعا کنیم کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران به حمایت شخصی اجتناب کرده اند این ملت یکپارچه خواهد داد. لبنان.» ابی. ما برای فرار تحریم های لبنان با تمام توان همراه با لبنانی ها خواهیم بود.. ایران همه وقت همراه با ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات این ملت {خواهد بود}.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در طولانی مدت بازدید شخصی به بیروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با رایزنی با افسران لبنانی در توئیتی نوشت: مذاکرات مهمی با افسران ارشد، سران رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان لبنانی داشتم. ساعات مفیدی را برای رایزنی با دبیرکل حزب الله سپری کرد. وی تشکیل مقامات جدید را به همه لبنانی ها تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه برای بهبود همکاری ها فراهم است. در روزهای دردسرساز کنار هم قرار دادن حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به لبنان هستیم.

شاهزاده عبداللهیان علاوه بر این در محیط پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین کنوانسیون امنیتی مونیخ در ۲۲ مارس ۲۰۰۶ با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میقاتی اجتناب کرده اند حمایت های جمهوری اسلامی شناخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت لبنان اجتناب کرده اند وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح ایران حمایت می کنند. ملت را فراموش کنید.

سعید خطیب زاده ۲۳ اسفندماه در مونتاژ هفتگی وزارت امور خارجه در خصوص بازدید شاهزاده عبداللهیان به لبنان خاطرنشان کرد: شاهزاده عبداللهیان ابتدا به روسیه {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن انشاالله به کشورهای این ملت خواهد سر خورد. قلمرو در ناحیه خال ها. تعدادی از بازدید قلمرو‌ای تولید دیگری در اصل شکل است، دعوت‌نامه‌هایی برای نمایندگی در اجلاس سران گروه همکاری اسلامی در پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره موجود است، با این حال باید دید تحولات چگونه پیش می‌رود، در چه تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چه پایتخت‌هایی حضور خواهند داشت.

شاهزاده عبداللهیان نیز هفته قبلی (۱۵ مارس ۱۴۰۰) سفری خوب روزه به مسکو داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همتای روسی شخصی سرگئی لاوروف دیدار کرد.

تأمین: فارس