انتقاد رامبد جوان اجتناب کرده اند فیلم جنجالی مختصر کردن موهای اطلاعات آموزانرامبد جوان به تخلیه ویدئویی اجتناب کرده اند تراشیدن موهای اطلاعات آموزی توسط اطلاعات آموز در صفحه خصوصی شخصی در اینستاگرام پاسخ آرم داد.

به گزارش پیرسون، رامبد جوان به تخلیه کلیپی اجتناب کرده اند مختصر کردن موهای خانم دانشگاه ای پاسخ آرم داد.

او به معلمی کدام ممکن است این کار را کرده بود حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صفحه خصوصی شخصی نوشت:

خجالت بکش درک باهوش، مادر من می خواهم رام نشده است، شاید اینها پروفسور سمیعی، پروفسور شفیعی الکدکنی، درک شجریان، درک علی دایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک فیروز نادری باشند کدام ممکن است زیر کف دست ممکن است ساکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید احمقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواضع باید
“وای مملکت ما چطوره؟ وای حالمون چطوره؟”

تأمین: همشاری تحت وب