ایجاد ۱۱۲۳ فرد مبتلا جدید عروق کرونر در ملت / فوت ۶۷ فرد مبتلا تولید دیگری


بر مقدمه بررسی ها Psome; اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در حال حاضر ۳ فروردین ۱۴۰۱ بر مقدمه معیارهای تشخیصی آخرین، هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۳ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت ایجاد شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۷۰ نفر در بیمارستان بستری شدند.

دیروز ۷۳ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۲۰ فرد مبتلا جدید کووید ۱۹ در ملت ایجاد شد.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۲ نفر رسید.

متاسفانه طی ۲۴ ساعت قبلی ۶۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۹۸۰۲ نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶۸۳۷۲۱ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۱۸۱۶ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.

تاکنون ۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۸ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۲۹ شهر زرشکی، ۱۲۶ شهر نارنجی، ۲۷۸ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ شهر آبی هستند.