ایمنی اجتناب کرده اند حریم اثیری ملت به صورت در یک روز واحد زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون وقفه کار می کرد


به گزارش روابط نهایی نظامی، سردار سرتیپ دوم عباس عظیمی در بازدید اجتناب کرده اند گروه پدافند اثیری شهید نیک اندیش تبریز، ضمن تبریک حلول ماه عید ذکر شد: باید زیبایی شناختی، مذهبی منحصر به فرد داشته باشیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری. اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان برای خودسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقرب به خداوند متعال بهره ببر.

وی محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند مرزهای ملت را یکی اجتناب کرده اند بهتر از عبادات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند حریم اثیری ملت کاری در یک روز واحد زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران پدافند اثیری شناخته شده به عنوان حافظان نظام مسئولیت خطیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمندی بر عهده دارند. حریم اثیری ملت».

فرمانده ناحیه پدافند اثیری شمال غرب تصریح کرد: دشمنان نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب علیه مبانی ذهنی گروه به طور قابل توجهی فناوری جوان توطئه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط ظریف کنونی آسانسور مرزهای ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد حیاتی است. فروش معارف شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی.