باشد کدام ممکن است جهان پر اجتناب کرده اند صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاری اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجبار باشد


سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری شخصی در توییتر همراه خود تبریک عید نوروز ۱۴۰۱ نوشت: نوروز ۱۴۰۱ ۹ تنها تحریک کردن سال جدید ایرانی، اما علاوه بر این تحریک کردن قرن جدید است.

وی اظهار داشت: {در این} دوم خاص کدام ممکن است شاید ساده منصفانه بار در مسکن ما تکرار شود، آرزوی جهان وطنی پر اجتناب کرده اند عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاری اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجبار را داریم. عید نوروز بر تمامی عزیزانی کدام ممکن است این عید باستانی را گرامی می دارند مبارک باد. نوروز مبارک.