بالا پوتین را در اوکراین تماشا کنید!به گزارش پیرسون، تصویری آینه ای جهانی حمله ارتش روسیه به غیرنظامیان در اوکراین کدام ممکن است همراه خود انتقادات زیادی اجتناب کرده اند ولادیمیر پوتین در کنار بود، سوژه کاریکاتور کریستو کورمانیتسکی در وبسایت کگل شد.