بایستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه کیف را حفاری کنید


عالی اندیشکده آمریکایی مدعی شد کدام ممکن است در ۲۱ مارس نیروهای روسی پیشرفت چندانی نکردند، عملیات تهاجمی در اندازه عظیم انجام ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ذخایر بی استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند مشکلات لجستیکی به پیشروی یکپارچه دادند.

ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین قبلا مشاوره بود کدام ممکن است روسیه مردمان شخصی را برای عالی مبارزه تمدید شده کنار هم قرار دادن می تدریجی، از نیروهای این ملت معنی های تهاجمی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند.

در همین جاری، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه دوشنبه در پیامی ویدیویی اظهار داشت کدام ممکن است نیروهای مسلح اوکراین نیروهای روسیه را به عقب‌نشینی فشار می‌آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت آنها را تدریجی می‌کنند.


وی افزود: عالی هواپیمای روسی در قلمرو خارکف دومین شهر عظیم اوکراین سرنگون شد.