بهاری ناخوش برای کیان افشار در تهران + عکس


بهاره کیان افشار بازیگر ایرانی است کدام ممکن است در سریال محله پهلوی کدام ممکن است اولین ظاهر شدن او بود حضور داشت. بهارا کیان افشار عکسی کدام ممکن است می بینید را در استوری اینستاگرامش آشکار کرد.

بهاری ناخوش برای کیان افشار در تهران + عکس