بهتر از راه برای مخلوط آوری، خشک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری محصولات دارویی چیست؟دکتر محمدرضا لبافی همراه خود خاص اینکه کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد چرخ دنده موثره را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب درمانی محصولات دارویی به طور مستقیم به زمان مخلوط آوری آنها تعیین می شود، همراه خود ملاحظه به زمان مخلوط آوری محصولات دارویی دلیل داد: زمان صحیح برای مخلوط آوری، کم آبی است. . روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است گیاه بالغ تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از چرخ دنده موثره در آن تشکیل تبدیل می شود.

وی افزود: {در این} شرایط پس اجتناب کرده اند مخلوط آوری باید فوری خشک شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات خشک شده در اطراف اجتناب کرده اند آفتاب باشند به همان اندازه اجتناب کرده اند اکسید شدن چرخ دنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبخیر اسانس آنها جلوگیری شود.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت آموزشی پژوهشکده محصولات دارویی گروه جهاد آموزشی تاکید کرد: برای جلوگیری اجتناب کرده اند انبساط کپک، محصولات باید در جای خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج خشک شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات در زیر بادگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق های آفتابگیر همراه خود درهای انصافاً باز خشک شوند. او هست.

وی همراه خود تاکید بر اینکه خشک کردن محصولات به مقدار بیش از حد را می توان در حیاط پشتی هر دو زمینی کدام ممکن است رطوبت ندارد به کمک فن کم خوردن انجام داد، تاکید کرد: برای خشک کردن محصولات اجتناب کرده اند جو انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با آن استفاده نکنید. از بوی بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دود آنها را اجتناب کرده اند بین می برد.

لبای خاطرنشان کرد: در شرایط اشاره کردن شده می توان محصولات دارویی را کمتر از به همان اندازه خوب هفته خشک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدت زمان بسیار طولانی تری بوی محصولات را کاهش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را رنگ پریده می تدریجی.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کادر آموزشی پژوهشکده محصولات دارویی گروه جهاد آموزشی در خصوص دمای صحیح اتاق برای خشک کردن محصولات دارویی تصدیق شد: این دما باید بین ۲۰ به همان اندازه ۳۲ سطح سانتیگراد باشد.

وی ذکر شد: برای نگهداری محصولات خشک باید اجتناب کرده اند ظروف شیشه ای هر دو سرامیکی رنگی استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نبود ظروف شیشه ای رنگی ترجیحاً در مخازن تیره رنگ قرار داده شود. لبوی علاوه بر این تاکید کرد: گذشته تاریخی خشک شدن محصولات باید روی برچسب درج شود از محصولات خشک شده در شرایط صحیح بین ۱۲ به همان اندازه ۱۸ ماه قابل خوردن هستند.

طرفدار هایی برای مخلوط آوری، خشک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری گله های دارویی.

با این حال سرپرست پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای کادر آموزشی پژوهشکده تحقیقات محصولات دارویی گروه جهاد آموزشی نیز بر فرآیند های مخلوط آوری، خشک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری گل ها تاکید کرد: گل ها را باید بعد اجتناب کرده اند {طلوع آفتاب} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام تبخیر شبنم مخلوط آوری کرد، از شبنم افزایش خواهد یافت رطوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسیدگی.

دکتر مجید مبتلا نهجی ذکر شد: بهتر از زمان برای اکثر گلها روزی است کدام ممکن است انصافاًً باز شوند، با این حال استثناهایی موجود است، مثلاً گلهای عجیب و غریب برخی اجتناب کرده اند محصولات کدام ممکن است خاصیت حشره کشی دارند باید زودتر مخلوط آوری شوند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی پژوهشکده محصولات دارویی گروه جهاد آموزشی تاکید کرد: گلبرگ ها {به دلیل} اینکه زود بی رنگ می شوند باید روی سطحی مشابه با سینی خشک شوند.

وی علاوه بر این ذکر شد: با اشاره به گل های ریز مشابه با اسطوخودوس مشابه با دانه حرکت می کنیم، به همین دلیل در گذشته اجتناب کرده اند وجین گل ها، شاخه های گل حدود ۲۰ سانتی متر را برداشتن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آویزان می کنیم.

مبتلا همراه خود تاکید بر اینکه برای خشک شدن محصولات باید دقت شود کدام ممکن است تمامی اشکالات هر دو ناخالصی ها کنار شوند، افزود: گل ها را می توان روی کاغذ خشک هر دو روزنامه خشک کرد. علاوه بر این گل هایی کدام ممکن است ساقه بزرگی دارند (نیمه میانی) در نیمه میانی باید پس اجتناب کرده اند کنار شدن گلبرگ های گل در اطراف انداخته شوند.