بونوچی اجتناب کرده اند مانچینی حمایت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر به خداحافظی اجتناب کرده اند نیروی کار سراسری نیست


ایتالیا برای دومین بار متوالی در جام جهانی تفریحی نمی شود، با این حال لئوناردو بونوچی می گوید این باعث نمی شود کدام ممکن است او اجتناب کرده اند نیروی کار سراسری خداحافظی تدریجی.

بونوچی بخشی اجتناب کرده اند نیروی کار آتزوری بود کدام ممکن است {در تابستان} قهرمان یورو ۲۰۲۰ شد با این حال اکنون جام جهانی ۲۰۲۲ را اجتناب کرده اند بازو داده است. ایتالیا علاوه بر این همراه خود ۳۷ تفریحی با بیرون شکست رکورد جهانی را به تماس گرفتن شخصی سند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد همه ادراک کنند کدام ممکن است ایتالیا به بالا شخصی رسیده است.

همراه خود این جاری مانچینی نتوانست به مسابقات مقدماتی جام جهانی قطر راه پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغلوب مقدونیه شمالی شد به همان اندازه جام جهانی را اجتناب کرده اند بازو بدهد.

همین موضوع باعث شد به همان اندازه موقعیت گرفتن هایی کسب اطلاعات در مورد دوران تمرینی مانچینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداحافظی تعدادی از شرکت کننده اجتناب کرده اند جمله بونوچی مطرح شود کدام ممکن است مدافع ایتالیایی این خبر را تکذیب کرد: نیروی کار برای راهنمایی من می خواهم به اینجا رسید. ساعات پس اجتناب کرده اند بردن فوق العاده روی حیله و تزویر بود. عالی دوم سکوت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی برای ادعا کردن نبود. سعی کردیم همراه خود ادعا کردن اینکه گیمرها جوان جایگزین های عکس خواهند داشت، ناراحتی شخصی را کم کنیم. بعد اجتناب کرده اند اینکه معلم همراه خود ما صحبت کرد، قبلی را پایین بالا می گذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بلند مدت مورد توجه قرار گرفت می کنیم. بلند مدت در جاری حاضر پیش روی ما است، متعاقباً باید تبدیل کردن را تحریک کردن کنیم.

پس اجتناب کرده اند باخت روز پنجشنبه مقابل مقدونیه شمالی، گابریل گراویا، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا اظهار داشت کدام ممکن است مانچینی را ریختن نخواهد کرد. به گزارش گاتزتا دلو اسپورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوریره دلو اسپورت، این معلم به هدایت نیروی کار سراسری فوتبال کشورش یکپارچه خواهد داد.

وی یکپارچه داد: مانچینی {در این} مدت در نیروی کار سراسری ایتالیا کار کردن خوبی داشت. الان در نیروی کار سراسری ایتالیا همدلی زیادی موجود است کدام ممکن است کمتر متوجه آن می شویم. یکپارچه همراه خود مانچینی تنها انتخاب نسبتاً است. اندیشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد های او زیر پرس و جو نمی رود. هر اتفاقی قابل دستیابی است در یک واحد مسابقه بیفتد، متعاقباً باید همراه خود این معلم همگام باشید.

ایتالیا شخصی را برای انجام دیداری دلپذیر مقابل نیروی کار سراسری فوتبال ترکیه کنار هم قرار دادن می تدریجی کدام ممکن است شبیه ایتالیا اجتناب کرده اند صعود به جام جهانی بازماند.

روبرتو مانچینی به همان اندازه سال ۲۰۲۶ همراه خود فدراسیون فوتبال ایتالیا قرارداد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم بعدی او شاید حمل لاجوردی ها پس اجتناب کرده اند ۲ غیبت به جام جهانی باشد.