بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ تجهیزات خودرو متخلف در شهرستان درت شهر توقیف شدپارسال ۵۰۰ تجهیزات خودرو متخلف در درشهر استانداری ایلام توقیف شد.

به گزارش پیرسون، سرهنگ لوسیون حسنی اظهار داشت: قالب ارتقای ایمنی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی مناطق آلوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرم خیز همراه خود هدف برخورد همراه خود فروشندگان چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارقان، اختراع کالای قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش در درجه حفاظتی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تمامی پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروها.” امسال اجرایی شد.

وی افزود: به دلیل این قالب ها ۱۷۷ تجهیزات موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۳ تجهیزات خودرو متخلف {به دلیل} تخلفات اساسی، اقدامات نمایشی، اصلاح صدای خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مزاحمت برای ساکنان توقیف، توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه منطقه پارکینگ ماشین شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دارشهر اظهار داشت: اختراع کالای قاچاق به قطعا ارزش آن را دارد بیش اجتناب کرده اند ۱۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۶ میلیون ریال اجتناب کرده اند اقدامات پلیس این شهرستان برای برخورد همراه خود قاچاقچیان بود کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۳۰ سهم افزایش داشت.

وی نیازمند اختراع ۳۰ کیلوگرم طیف گسترده ای از چرخ دنده مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۱۲ درصدی کشفیات نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی همراه خود سایر اقدامات پلیس {در این} شهرستان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: دستگیری ۵ خرده کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ خرده کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط آوری ۲۶۰ معتاد متجاهر یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای پلیس در برخورد همراه خود چرخ دنده مخدر در سال جاری بود.

تأمین: مهر