بیماری هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند رختخواب پوست نمی آیند


تحقیق پزشکی نماد می دهد کدام ممکن است خواب در هر سنی {برای حفظ} سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی حیاتی است.

خواب، افکار را آسانسور می تنبل، هیکل را جوان می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً تمام سیستم های هیکل را آسانسور می تنبل.

در همین جا تعدادی از نکته موجود است کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} اجتناب کرده اند خواب شخصی بیشترین بهره را ببرید:

اگر شخص خاص در کل روز بافت خواب آلودگی می تنبل، این سیگنال کدام ممکن است شب به مقیاس کافی نمی خوابد. {افرادی که} شب ها به مقیاس کافی نمی خوابند بالقوه است دچار حوادث، تحریک پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموشی نیز شوند.

محرومیت اجتناب کرده اند خواب مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک ممکن است نتایج تمدید شده مدتی بر سلامت اشخاص حقیقی داشته باشد، اجتناب کرده اند جمله:

*تا حد زیادی فرد مبتلا شوید

* {فشار خون بالا}

* دیابتی

* بیماری قلبی

* اضافه وزن تر

* ناامیدی

در حالی کدام ممکن است مسائل کم خوابی مدت هاست ملایم شده است، مشاوران اکنون در جاری تجزیه و تحلیل مجازات ها خواب بیش از حد برای بهزیستی هستند.

اگر خصوصی به بیش اجتناب کرده اند هشت به همان اندازه ۹ ساعت خواب مشترک در در یک روز واحد روز خواستن داشته باشد، احتمالاً بیش اجتناب کرده اند حد می خوابد.

خواب بیش از حد علاوه بر این ممکن است در نتیجه متعدد اجتناب کرده اند نتایج عقب کشیدن کم خوابی اجتناب کرده اند جمله ناامیدی، تحریک پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قلبی عروقی شود.

خواب بیش اجتناب کرده اند حد نیز بالقوه است سیگنال ای اجتناب کرده اند خوب بیماری زمینه ای مرتبط همراه خود بهزیستی باشد. برخی اجتناب کرده اند پتانسیل ها {در این} زمینه عبارتند اجتناب کرده اند:

*درگیر

* ناامیدی

* انسداد استنشاق هنگام خواب

* بیماری پارکینسون

* دیابتی

* بیماری قلبی

* اضافه وزن تر

* مسائل تیروئید

* فاجعه