تذکر مجلس نمایندگان به وزیر صمتمشاور افراد رباط کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهارستان در مجلس همراه خود تذکر به وزیر صمت اظهار داشت: قرار بود نمایندگی های خودروسازی خانه به صاحبان بی نظیر آن ها واگذار شود پس چرا بعد از سه ماه {این مهم} محقق نشد.

به گزارش پیرسون، حسن نوروزی در مونتاژ علنی بلافاصله مجلس در تذکر شفاهی ضمن آسایش وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها) اجتناب کرده اند بازدید نیکزاد معاون رئیس مجلس به شهر جدید برند تشکر کرد. . نتایج خوش بینانه در تذکر وزیر صمت بود کدام ممکن است «قرار بود نمایندگی‌های خودروسازی خانه به صاحبان بی نظیر‌شان واگذار شود، پس چرا بعد از سه ماه این امر محقق نشد؟»

مشاور افراد رباط کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهارستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به هیأت رئیسه شورا یکپارچه داد: ۲ سال پیش طرحی را برای ممنوعیت حیوانات ناپاک در شهرستان به ریاست جمهوری حاضر کردیم کدام ممکن است متاسفانه نشد. به بروز عضو شدن در. به همان اندازه الان در اصل کار بود.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات رئیسه مرجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی شورا به وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تذکر داد کدام ممکن است بزرگراه قدیم ساوه را محافظت ندهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش سوئیچ جاده آب غدیر به شهرستان برند را پیگیری نکند.