تراژدی پنهان گرگ تنها: درک نر…


تنهایی

تراژدی پنهان گرگ تنها

تنهایی مردانه عامل عجیبی جز شخصیت نیست. پسرها اجتناب کرده اند تنهایی مبارزه کردن می برند ۹ به این علت کدام ممکن است {نمی توانند} راه شخصی را طی کنند، اما علاوه بر این ساده به این علت کدام ممکن است انسان هستند. مشابه با همه حیوانات، اجتناب کرده اند جمله نژاد انسان، تنهایی چیزی است کدام ممکن است هر کسی ممکن است اجتناب کرده اند آن حرکت تنبل.

اگرچه پسران شناخته شده به عنوان “جنس مقاوم تر” راه اندازی شد می شوند، با این حال تنهایی پسران واقعا ممکن است بر آنها سنگینی تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند، طبق درک من می خواهم، رئوس مطالب اجتماعی اجتناب کرده اند اینکه خوب شخص چگونه {باید باشد}، پسران را {به سمت} بافت تنهایی سوق می دهد.

تنهایی مردانه می‌تواند تأثیر قدرتمندی بر سلامت روان پسران داشته باشد، این دلیل است است کدام ممکن است درک تنهایی پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر مواردی کدام ممکن است قابل انجام است بر سلامت روان خواهید کرد تأثیر عقب کشیدن بگذارد فوق العاده ضروری است.

با این حال همین الان اجازه دهید واحد مردانه را درک کنیم …

تنهایی انسان چیست؟

تنهایی مردانه

تنهایی مردانه چون آن است اجتناب کرده اند این اصطلاح پیداست وجود بافت تنهایی در شخص است. اگرچه بافت تنهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال جنسی هیچ معنایی ندارد، با این حال طبق برخی تحقیق، بافت تنهایی در پسران ۱۰ سهم تا حد زیادی اجتناب کرده اند دختران است.

به معنای واقعی کلمه هستند، در یک واحد بررسی درست مثل، ۵۲ سهم اجتناب کرده اند پسران مسن به بافت تنهایی اعتراف کردند. تحقیق زیادی موجود است کدام ممکن است نماد می دهد پسران تا حد زیادی اجتناب کرده اند دختران بافت تنهایی می کنند. این داده ها نماد می دهد کدام ممکن است تنهایی پسران برای سلامت روان پسران خطرناک است.

گمان میکنم مردانگی سمی او بی ارزش تنهایی شخص است. اگر برای آنچه باید هر دو نباید باشید، تسلیم فشار محله شوید، خواهید کرد را {به سمت} خوب مسکن شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید سوق می دهد. به معنای واقعی کلمه هستند، واحد شخص فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است آمار می گوید، از اکثر پسران به سادگی آن را نمی پذیرند. تنهایی در پسران یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر ناامیدی در پسران.

چرا پسران تا حد زیادی بافت تنهایی می کنند؟

ما در محله ای مسکن می کنیم کدام ممکن است حدس و گمان به پسران مقاوم باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عامل خوبی است. ضرر اینجاست کدام ممکن است محله چگونه «امکانات» را رئوس مطالب می تنبل. متأسفانه، امکانات ساده به خاطر نداشتن اشک، ابراز احساسات، عدم بافت درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره بود. خوشبختانه، رئوس مطالب امکانات اخیراً آغاز به تنظیم کرده است.

خواه یا نه می شناسید در یک واحد بررسی آمریکایی خاص شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۳۶ سهم مردانی کدام ممکن است بافت تنهایی می کردند، ۱۷ سهم آنها اعلام کردن کردند کدام ممکن است خواستگاری برای او یا او سخت است.

برخی اجتناب کرده اند علل عمومی کدام ممکن است باعث تنهایی پسران می شوند در زیر معرفی شده است شده است.

 • تنظیمات اصلی مسکن (طلاق، تنظیم حرفه/شهر، در حال مرگ یکی اجتناب کرده اند اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره)
 • ضعیف دوستان
 • برداشتن ارجاع به دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار {به دلیل} تمایز های عاطفی هر دو ذهنی
 • اضطراب اجتماعی هر دو ناامیدی
 • انگ اجتماعی (ترس اجتناب کرده اند ابراز احساسات)
 • سندرم شخص تمیز (بیماری مرتبط همراه خود ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهایی در پسران)
 • ارزیابی همراه خود دیگران (کدام ممکن است رسانه ها را همراه خود دوستان شخصی به صورت وب مبتنی بر به اشتراک می گذارند)
 • بخشی اجتناب کرده اند خوب گروه به محیط تحت فشار قرار گرفت اجتناب کرده اند افراد

این بیماری همه گیر علاوه بر این باعث شده است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند افراد {به دلیل} شکاف گذاری اجتماعی بافت تنهایی کنند. خواه یا نه در یک واحد بررسی فعلی می دانستید کدام ممکن است ۵۲ سهم اجتناب کرده اند پسران در کل خوب بیماری همه گیر بافت تنهایی می کنند؟

علائم تنهایی در پسران چیست؟

علائم تنهایی در مردان

واحد اجتناب کرده اند شخص خاص به شخص تولید دیگری منحصر به فرد است. هر خوب اجتناب کرده اند خواهید کرد ساختار متفاوتی اجتناب کرده اند تنهایی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترتیب علائم تنهایی در پسران نیز ممکن است اجتناب کرده اند مردی به شخص تولید دیگری منحصر به فرد باشد.

همراه خود این جاری، در همین جا برخی اجتناب کرده اند علائم رایج تنهایی در پسران موجود است.

 • ایزوله سازی اجتماعی
 • کنار اجتناب کرده اند بقیه دنیا
 • بی مولد بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی انگیزگی برای انجام هر کاری
 • من می خواهم بافت می کنم مسکن خواهید کرد هیچ هدفی ندارد
 • همه وقت تخلیه
 • سوء خوردن الکل/چرخ دنده مخدر (برای دوباره پر کردن پوچی)
 • تحمیل مشکلات شوک (با این حال ۹ از حداکثر)
 • بیشتر اوقات همراه خود ضررحوصله بالا بر
 • من می خواهم قادر نیستم کاری انجام دهم
 • افراط در رفتارهای مخاطره آمیز (رانندگی بی احتیاطی، ورزش های شبح کننده مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره)

همراه خود ملاحظه به محبوبیت به سختی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مردها دارم، اجتناب کرده اند تنهایی حرفی نمی زنند. حدس می‌زنم این می تواند یک ضرر است، اگر نمی‌توانید آن را همراه خود صدای بلند اطلاع دهید، به بیشتر احتمال دارد حتی به شخصی نگفته‌اید کدام ممکن است قابل انجام است تنها باشید.

قبول وجود ضرر ۵۰ سهم راه رفع است! در نظر گرفته شده کن…

چگونه شخصی را اجتناب کرده اند بافت تنهایی مردانه رها کنیم؟

به آگاه بیل رابرت، درمانگر، تنهایی تا حد زیادی به اتصال خواهید کرد همراه خود مسکن درمورد تبدیل می شود به همان اندازه انواع اشخاص حقیقی در مسکن خواهید کرد. اگر می‌خواهید تنهایی را کاهش دهید، ورزش‌های اساساً مبتنی بر قطعا ارزش آن را دارد را انجام دهید کدام ممکن است ارائه می دهیم در یافتن معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف در مسکن کمک می‌تنبل.

در همین جا تعدادی از فرآیند برای کاهش تنهایی پسران معرفی شده است شده است.

 • حاوی شدن در ورزش های سازنده (اتاق شخصی را تازه کنید، خودتان وعده های غذایی بپزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره)
 • یاد بگیرید کدام ممکن است احساسات شخصی را دقیق کنید
 • گروه های پشتیبانی می توانند کمک کنند
 • حاوی شدن در برخی کارهای اجتماعی (این کار باعث کاهش بی هدفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهایی تبدیل می شود)
 • راهبردهای مقابله ای برای نبرد همراه خود تنهایی را بیاموزید
 • وقت شخصی را صرف انجام کارهای معنادار مشابه با باغبانی، بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره کنید (کارهایی را انجام دهید کدام ممکن است مورد کنجکاوی خواهید کرد هستند)
 • عدد شخصی خرابکاری
 • همراه خود دیگران ارتباط برقرار کنید ( دوست پیدا کنید، حتی یکی کافی است)
 • کمک ماهر بدست آمده کنید

این همه چیزی است کدام ممکن است من می خواهم دارم، افراد!

من می خواهم سعی کرده ام تمام داده ها درمورد توسط خودم مردانه را به کار ببرم. امیدوارم این وبلاگ ارائه می دهیم در درک بافت تنهایی در پسران کمک تنبل. این وبلاگ را همراه خود دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شخصی به اشتراک بگذارید به همان اندازه {هیچ کس} تنهایی شخصی را نپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید شخصی را برای درمانی اجتناب کرده اند آن تحریک کردن نکند.

همراه خود تشکر برای مطالعه.

مواظب خودت باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن باش