ترفندهایی برای افزایش احساس منافذ و پوست


۱. سبک مسکن مفید تری را در پیش بگیرید

یکی اجتناب کرده اند عواملی کدام ممکن است به مشکلات پوستی، اجتناب کرده اند جمله پیر شدن نابهنگام {کمک می کند}، عادات سبک مسکن نامناسب است. افزایش سبک مسکن شخصی همراه خود برخی بهبودهای بهزیستی به افزایش چهره خواهید کرد نیز {کمک می کند}!

  • مصرف کردن غذاهای مغذی چرخ دنده مغذی می خواست هیکل را تامین می تنبل. غذاهای خاصی مربوط به ماهی، طیف گسترده ای از توت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات برای منافذ و پوست مفید هستند. علاوه بر این این، مصرف کننده از آب خواهید کرد را هیدراته کدام ممکن است به سوسو زدن منافذ و پوست خواهید کرد {کمک می کند}.
  • علاوه بر این این، بازی جریان اکسیژن را در هیکل افزایش می بخشد، سموم را اجتناب کرده اند منافذ و پوست خارج می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ را آلوده نشده می تنبل.
  • مشخص شوید کدام ممکن است به ابعاد کافی بخوابید، از هیکل خواهید کرد {در این} مدت شخصی را ترمیم می تنبل.
  • سرانجام، اجتناب کرده اند غذاهای ناسالم مربوط به غذاهای فرآوری شده، سرخ شده هر دو پر قند دوری کنید.

۲. اجتناب کرده اند مرطوب کننده صحیح بیشترین استفاده را ببرید

مرطوب کننده ۹ تنها برای {افرادی که} منافذ و پوست خشک دارند اما علاوه بر این برای {افرادی که} منافذ و پوست چرب دارند نیز صحیح است. به مرطوب شدن منافذ و پوست {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تحمیل لکه های خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسته پوسته جلوگیری می تنبل. داده ها مرطوب کننده ای را کدام ممکن است محدوده می کنید تجزیه و تحلیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص شوید کدام ممکن است برای نوع منافذ و پوست خواهید کرد است. شناخته شده به عنوان مثال، مرطوب‌کننده‌های مخصوص طیف گسترده ای از روغنی قابلیت تنفس بیشتری دارند، متعاقباً منافذ و پوست را با بیرون سوسو زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر چسبندگی می‌گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری صافی را تضمین می‌کنند. کتاب منافذ و پوست با بیرون پیر شدن پائولا هاولی تعدادی از راهنمایی برتر حاضر می دهد.

۳. معامله با های پوستی را بدست آمده کنید

معامله با های پوستی زیادی برای معامله با مشکلات پوستی خاص خواهید کرد موجود است. برای ضمانت اجتناب کرده اند فرآیند های ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد مربوط به معامله با های SmoothGlo ساده همراه خود منصفانه متخصص مراقبت اجتناب کرده اند منافذ و پوست ماهر برخورد کنید. این معامله با آفتاب پالس از حداکثر هر دو IPL را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرونیدلینگ را در یک واحد مونتاژ مخلوط کردن می تنبل. خواهید کرد پس اجتناب کرده اند معامله با تحمل معامله با قرار می‌گیرید، متعاقباً نتایج را به کمتر از می‌رسانید در حالی کدام ممکن است زمان آرامش را به حداقل می‌رسانید. IPL همراه خود اجتناب کرده اند بین برداشتن ضایعات زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو ای رنگ منافذ و پوست را افزایش می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری منافذ و پوست را مرطوب می تنبل. سپس میکرونیدلینگ کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس منافذ و پوست را بیشتر می تنبل. نتیجه درست را بعد اجتناب کرده اند حدود ۳ هر دو ۴ مونتاژ {خواهید دید}.

۴. منافذ و پوست شخصی را لایه برداری کنید

لایه برداری منافذ و پوست بی جان را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل لایه ای آسان تر تبدیل می شود. در حالی کدام ممکن است منافذ و پوست ادامه دارد کسل کننده است به خوبی آلوده نشده کنید. محصول پاک کننده ای را محدوده کنید کدام ممکن است برای نوع منافذ و پوست خواهید کرد طراحی شده است کدام ممکن است با موفقیت آلودگی های نامطلوب را با بیرون سخت بودن پاک می تنبل. اجتناب کرده اند اسکراب ها هر دو اسکراب ها برای لایه برداری منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایان شدن معاصر ترین لایه بیشترین استفاده را ببرید. برخی اجتناب کرده اند اسکراب ها ۹ تنها برای صورت اما علاوه بر این برای سایر نیمه های هیکل مربوط به انگشت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاها نیز کاربرد دارند.

۵. اجتناب کرده اند منافذ و پوست شخصی به سمت آفتاب خورشید دفاع کردن کنید

اشعه ماوراء بنفش خورشید یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر آسیب منافذ و پوست است. همراه خود استفاده مشترک اجتناب کرده اند ضد آفتاب، حتی روزی کدام ممکن است خورشید در جاری شب نیست، اجتناب کرده اند منافذ و پوست شخصی به سمت آسیب های خورشید دفاع کردن کنید. اشعه ماوراء بنفش همچنان ممکن است به ابرها تأثیر می گذارد تنبل، پس حتما اجتناب کرده اند شخصی دفاع کردن کنید. لباس‌های سایه‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستین بلند بپوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد امکان در سایه بمانید به همان اندازه اجتناب کرده اند قرار تکل کشف نشده آفتاب جلوگیری کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند خراب کردن به حیات وحش آبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتن صخره های مرجانی اجتناب کرده اند لوسیون های ضد آفتاب سازگار همراه خود جو زیست بیشترین استفاده را ببرید!

این کارها را انجام دهید به همان اندازه با موفقیت احساس منافذ و پوست شخصی را افزایش بخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را آسان تر، مفید تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی کنید.