ترفندهایی برای پیشگیری اجتناب کرده اند مسمومیت غذایی در بازدیددر کل پرواز اجتناب کرده اند یخچال برای حمل چرخ دنده غذایی شریر شدنی بیشترین استفاده را ببرید. غذاهای شامل خامه، تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس مایونز خیلی زود شریر می شوند، پس بیشتر است سس مایونز را در دمای معتدل حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند خوردن به آن است اضافه کنید.

به آموزش داده شده است پیرسون، در کل پرواز نیز معادل سایر مواقع باید اجتناب کرده اند تمام گروه های غذایی به صورت متعادل، متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع استفاده کرد.

در کل بازدید اجتناب کرده اند آب بطری مفید بیشترین استفاده را ببرید. اگر به آب آشامیدنی مفید ورود ندارید، آب را حداقل خوب دقیقه بجوشانید. علاوه بر این اجتناب کرده اند دوباره پر کردن ظروف پلاستیکی همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن مکرر آن . اجتناب کرده اند توصیه بطری های آب پلاستیکی در یخچال هر دو فریزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} ساخت چرخ دنده خطرناک اجتناب کرده اند آب منجمد بیشترین استفاده را ببرید.

در کل پرواز اجتناب کرده اند یخچال برای حمل چرخ دنده غذایی شریر شدنی بیشترین استفاده را ببرید. غذاهای شامل خامه، تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس مایونز خیلی زود شریر می شوند، پس بیشتر است سس مایونز را در دمای معتدل حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند خوردن به آن است اضافه کنید.

اجتناب کرده اند در کنار از گرفتن گوشت نپخته هر دو تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات مختصر مدت در بازدید . چون زود پوسیده می شوند. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است محصولات لبنی همراه خود ماندگاری تمدید شده ساده به همان اندازه روزی کدام ممکن است باز نشوند دوام خواهند داشت. پس اجتناب کرده اند باز شدن درگاه آن باید در یخچال نگهداری شود.

بدانید کدام ممکن است غذاهای سمی بالقوه است سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی نامطبوعی نداشته باشند. اگرچه متعدد اجتناب کرده اند اشیا مسمومیت غذایی معمولا در عرض ۲۴ ساعت اجتناب کرده اند بین می الگو، با این حال برخی اجتناب کرده اند آنها اغلب هستند کشنده باشند معادل مسمومیت غذایی کنسرو شده. مسمومیت غذایی خوب مسمومیت غذایی کشنده است کدام ممکن است به دلیل مصرف کردن کشک غیر پاستوریزه، غذاهای کنسرو شده کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند خوردن {به درستی} خوب و دنج نشده اند هر دو سوسیس های آلوده به وجود می آید. علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های این مسمومیت همراه خود ۱۲ به همان اندازه ۲۴ ساعت تاخیر به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن تاری دید، دوبینی، افتادگی پلک فوقانی، عدم در حرکت، اختلال در تکلم، لکنت زبان، انواع در بلع، خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلودرد می باشد. مهمترین راه معامله با این مسمومیت، تجویز فوری داروی ضد تشنج در وسط درمانی است. در صورت عدم معامله با، شخص مسموم بالقوه است بر تأثیر فلج تنفسی بمیرد.

متعاقباً اجتناب کرده اند کسب قوطی های دارای برآمدگی، فرورفتگی، نشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ زدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص شوید کدام ممکن است درگاه آن ها نشکند. قوطی ها را در گذشته اجتناب کرده اند وعده های غذایی به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوش حرارت دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله نیاز کنید. اگر غذای پخته شده خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند خوب ساعت در دمای اتاق است، به هیچ وجه بیش اجتناب کرده اند ۲ ساعت سطح نگذارید. برای مناسب و معقول کردن مجدد غذای بقیه، آن را در دمای ۷۴ سطح سانتیگراد خوب و دنج کنید به همان اندازه وعده های غذایی تبخیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه بیش اجتناب کرده اند سه روز بقیه وعده های غذایی را نخورید. بهتر از دما برای نگهداری چرخ دنده غذایی زیر ۴ سطح سانتیگراد هر دو بالای ۶۰ سطح سانتیگراد است.

اجتناب کرده اند تصمیم همراه خود غذاهای پخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم پز . علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های برخی اجتناب کرده اند اشیا مسمومیت غذایی دیر به نظر می رسد تبدیل می شود. به این دلیل است که تکنیک است کدام ممکن است شخص تحت تأثیر مسمومیت بالقوه است ۱۲ به همان اندازه ۲۴ ساعت پس اجتناب کرده اند مصرف کردن غذای آلوده علائمی پیدا تنبل. علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های این مسمومیت ها برای ادغام کردن عوارض، تب، خستگی، حالت تهوع، استفراغ، اسهال از حداکثر آبکی، کم آبی هیکل، نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد معده است. غذای خانگی ایمن ترین وعده های غذایی در بزرگراه هاست. بیشتر است در راه اجتناب کرده اند غذاهای آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه خشک معادل نان، چسبناک، سبزیجات، کاکائو، کتلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نم نم بیشترین استفاده را ببرید.

اجتناب کرده اند کسب چرخ دنده غذایی معادل حبوبات پخته، دل، جگر، لواشک، فلافل، سمبوسه، پیراشکی، بلوارهای خیابانی، دستفروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه های ناسالم . اگر مجبورید در رستوران وعده های غذایی بخورید، سرویس بهداشتی را محدوده کنید. برای این منظور به وضعیت حمام ها، لباس کارمندان، نظافت میزها، وجود مگس، اشکالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف ملاحظه کنید. در صورت امکان وسایل خصوصی معادل قاشق، چنگال را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیوان مخصوص را به در کنار داشته باشید. علاوه بر این به بهداشت شخص خاص معادل تمیز کردن بازو ها در گذشته اجتناب کرده اند وعده های غذایی ملاحظه کنید.

تأمین: مهر