تصاویری اجتناب کرده اند ریزش کوه در زیباترین گردنه شمال غرب ایران + فیلم


پارسینا: در لحظه گزارش هایی مبنی بر ریزش کوه در گردنه حیران در خیابان اردبیل – آستارا چاپ شده شد.

۱۲ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۳:۲۱