تنها منصفانه اختلاف در مذاکرات وین باقی ماند


هادی محمدی، خبرنگار نزدیک به وزارت امور خارجه در توییتر شخصی نوشت: ۱۰ روز پیش وقتی اجتناب کرده اند وزیر امور خارجه دانستن درباره اختلافات باقی مانده در وین پرس و جو کردم، ذکر شد اجتناب کرده اند ۴ موضوع بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، ۲ موضوع که هنوز است. ، حالا به نظر می رسد مانند است دیروز ضرر عکس رفع شده است، شاید تنها تمایز آن بردن برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها اجتناب کرده اند لیست تحریم های آمریکا باشد.

تنها یک اختلاف در مذاکرات وین باقی ماند