جایگزین های بهاری در ماه مبارک رمضانبه گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} محل کار محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای «سخن هفتا»، این شماره اجتناب کرده اند حزب الله در آستانه ماه مبارک رمضان همراه خود عنوان «بهار جایگزین ها در ماه رمضان» به بازرسی راهکارهایی می پردازد. مورد استفاده قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند جایگزین های این ماه مبارک.

حزب الله در پیام هفتگی شخصی همراه خود عنوان «همدلی، رمز پیشرفت، کلید امکانات» برای بررسی اهمیت وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه فعلی مقام معظم مدیریت بر این موضوع داشت.

شماره این هفته بازو جاده روح القدس حزب الله به شهید مدافع حرم سید جمال الرضی اختصاص دارد.

برای بدست آمده این مدل به حزب الله مراجعه کنید همین جا دیده تبدیل می شود.