جولای عضو ماه ناتالی سالتر از رانندگی جنوبی


TFE مایل است به عضو ماه جولای ما ، ناتالی سالتر از South Riding تبریک بگوید! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او در وزن مورد نظر خود بود ، اما اضافه کار و در دوران قرنطینه وزن خود را دوباره به دست آورد. ناتالی گفت که عکسهایش را دید و تصمیم گرفت دیگر نمی خواهد شیوه زندگی ناسالم را که زندگی می کند ، ادامه دهد. تا پایان سال 2020 ، او 60 پوند بیش از وزن خود …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید