خواننده جوان امشب در «جشن رمضان»سعید الترابی خواننده جوان بلدنا در عصر پانزدهم ماه مبارک رمضان میزبان ویژه این سیستم «جشن رمضان» {خواهد بود}.

به گزارش پیرسون به نقل اجتناب کرده اند جامعه روابط کلی بانگ سیما; سعید الترابی امشب (۸ فروردین) بروزترین tp-date قطعه موسیقی شخصی را در ویژه این سیستم جشن رمضان اجرا می تنبل.

علاوه بر این اجتناب کرده اند عالی کارآفرین دعوت شد به همان اندازه همراه خود حضور در «جشن رمضان» با اشاره به مشکل های ورزش شخصی در سال های جدیدترین همراه خود ملاحظه به این سیستم ماه عید الله صحبت تنبل.

این این سیستم همچنان به استقبال مهدی نادری خواهد سر خورد به همان اندازه داستان ورزش خیریه شخصی برای ساکنان افغانستان را برای بینندگان رئوس مطالب تنبل.

ممکن است باید بگویم؛ این ویژه این سیستم هر عصر به یکی اجتناب کرده اند استان های ایران حاضر تبدیل می شود به همان اندازه بینندگان را اجتناب کرده اند وضعیت کار خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان آن قلمرو آگاه تنبل.

جشن رمضان میزبان قدسیه صالحی مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابک افراه شناخته شده به عنوان میهمانان ویژه {خواهد بود}. این این سیستم به تهیه کنندگی کافه امیری جاوید کاری اجتناب کرده اند گروه اجتماعی جامعه بنگ سیما است کدام ممکن است در عصر های ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۲۱:۴۰ تقدیم بینندگان تبدیل می شود.

بینندگان ماه مبارک رمضان می توانند عکس ها، بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها اصولاً اجتناب کرده اند این این سیستم را در صفحه اینستاگرام این این سیستم به نشانی [email protected] تبصره کنند.