خواه یا نه در ورزش پرسپولیس حاضر می شوید؟شرایط برای حضور مجدد دروازه بان پرسپولیس در تمرینات این کارکنان همچنان مبهم است.

به گزارش پیرسون، ورزش کارکنان فوتبال پرسپولیس تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند سفر اجتناب کرده اند فردا در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار تبدیل می شود.

این ورزش در حالی برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است ادامه دارد وضعیت حمید لاک دروازه بان پرسپولیس برای حضور مجدد در ورزش این کارکنان خاص نیست.

چشم انداز پس اجتناب کرده اند دیدار تدارکاتی پرسپولیس مقابل کارکنان امید بلدنا همراه خود تذکر کادر فنی اجتناب کرده اند تمرینات گروهی جدا گذاشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت بی نظیر ورزش می تدریجی.

حدس و گمان به کادر فنی پرسپولیس برای یادآور تمرینات دانستن درباره پرونده لاک انتخاب گیری تدریجی.

تأمین: فارس