خوب ژاپنی سردار آزمون را تصویر ایران کرد + تصویر


پارسینا: تصویر کاریکاتوریست ژاپنی در جام جهانی ۲۰۲۲ همراه خود حضور گیمرها بی نظیر هر خدمه اجتناب کرده اند ایران سردار آزمون شناخته شده به عنوان تصویر انواع شد.

۱۳ فروردین ۱۴۰۱-۱۲:۲۰