درگذشت آیت الله فایز سرابی را به آیت الله جنتی آسایش می گویمرئیس مجلس خبرگان مدیریت در پیامی درگذشت آیت الله محمد فایز سرابی مشاور افراد آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان مدیریت را آسایش اظهار داشت.

به گزارش پیرسون، آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان مدیریت در پیامی درگذشت آیت الله محمد فایز سرابی را آسایش اظهار داشت.

محتوای متنی پیام به رئوس مطالب زیر است:

«به تماس گرفتن خداوند بخشنده

ما اجتناب کرده اند آن خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت

درگذشت عالم غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور مجلس خبرگان مدیریت به مدیریت آیت الله حاجی شیخ محمد فایز سرابی تأثیرگذار بود.

این عالم پرتلاش کدام ممکن است اجتناب کرده اند شاگردان امام خمینی (رضی الله عنه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مبارزان همراه خود رژیم ستمشاهی بود، همواره در تربیت شاگردان مکتب امام صادق (علیه السلام) امتحان شده می کرد. ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود پاسخگویی های مهم در قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوان برتر ملت، دوم ای اجتناب کرده اند تبلیغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریس علوم محمدی (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) دریغ نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود وجود بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری، کوشا در توسعه دین به طور قابل توجهی در استان آذربایجان شرقی کدام ممکن است بی شک ثواب آن نزد خداوند متعال انشاءالله {خواهد بود}.

درگذشت این خادم خاکی حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم مدیریت، نمایندگان احترام خبرگان مدیریت، علما، علما، افراد احترام آذربایجان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معزز را آسایش عرض می نمایم. . اجتناب کرده اند بازماندگان آن فقید سعید بزرگوار تجلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر برای خانوار بزرگوارشان مسئلت دارم.

احمد جنتی

رئیس شورای مدیریت خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر شورای نگهبان »