در دیدار مقابل لبنان شکست کره جنوبی را جبران می کنیم


دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار روز دوشنبه کارکنان سراسری فوتبال لبنان در مشهد افزود: به ورزشی فردا خوشبین هستیم به همان اندازه این پیروزی بالا حضور ما در مقدماتی جام جهانی باشد.

وی یکپارچه داد: {به دلیل} مصدومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا بسیاری شرکت کننده نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای ما ضرر ساز است. امیدوارم خوشایند ورزشی کنیم چون به ورزشی فردا خیلی خوشبین هستم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی کارکنان سراسری فوتبال در {پاسخ به} اینکه قابل دستیابی است کارکنان سراسری را در جام جهانی همراهی نکند، اظهار داشت: چنین صحبت هایی روی ممکن است تاثیری ندارد، در ۲ سالی کدام ممکن است نباختیم، عده ای منتظر ماندند. برای چنین زمانی به همان اندازه روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کارکنان سراسری انتقاد نکنند، می‌بازیم.» همراه خود این جاری اتحادیه موضع مناسب شخصی را گفتن کرد.

اسکوچیچ افزود: برای نتیجه مقابل کره جنوبی جستجو در بهانه نیستم، با این حال ۵ شرکت کننده ما به کرونا مبتلا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر اجتناب کرده اند آنها مبتلا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف هفت شرکت کننده کار را برای کارکنان ایران دردسرساز کرد. بعد از همه پرواز تمدید شده هم داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون آمادگی در تمرینات نمایندگی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان کاملی داریم.

کارکنان سراسری فوتبال ایران روز جمعه وارد مشهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان سراسری لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه به میدان مشهد در مشهد الرضا (علیه السلام) خواهند سر خورد.

در اولین این سیستم گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی، صعود کارکنان های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قطعی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان امارات در جایگاه سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مدعیان قهرمانی قرار گرفت. پلی آف