دستگیری مظنونان قتل ۴ نفر در سردرود


سردار علی محمدی در گفتن این خبر ذکر شد: روز جمعه ۴ فروردین ماه سال جاری پلیس اجتناب کرده اند قتل در یکی اجتناب کرده اند حیاط پشتی های معروف شهر تبریز خبر داد کدام ممکن است طی آن ۳ نفر بر تأثیر اصابت گلوله سلاح خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفنگ جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند. . سپس قاتل همراه خود وارد شدن به سردرود مطلع شد کدام ممکن است شخص عکس در آنجا کشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متواری شد.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند بدست آمده این خبر اجتناب کرده اند سوی پلیس، خدمه هایی اجتناب کرده اند کارآگاهان مجرب، پلیس اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی نهایی در فرمان، ایجاد مددجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاتل فراری را در اصل کار قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند.

سردار محمدی ذکر شد: قاتل فراری در کمتر اجتناب کرده اند ۴۸ ساعت توسط ماموران در مخفیگاهش در یکی اجتناب کرده اند پارک های فراگیر شهر تبریز ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مسلح بودن در یک واحد عملیات ضربتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبضه کلت کمری همراه خود ۴ گلوله مربوطه دستگیر شد. . نیز اختراع شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} پلیس آذربایجان شرقی، وی ذکر شد: متهم پس اجتناب کرده اند پایان دادن تحقیقات برای سیر سطوح قانونی به مرجع قضائی راه اندازی شد شد.