دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های بدست آوردن به مانترا سالمحسن حاج محمدی ذکر شد: برای اشتغال بچه ها باید اقدامات اساسی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای های کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده شدن واحدهای تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه راکد {در سراسر} ملت این سیستم ریزی مورد نیاز است.

به گزارش پیرسون، محسن حاجی محمدی، کارشناس کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوی دکتری این سیستم ریزی در یادداشتی نوشت: علما آن را «اشتغال زایی» نامیده اند.

وی همراه خود دقیق اینکه امسال همچنان بر موضوع ساخت تاکید می کنم، بعد از همه بر خوب طبقه جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب چهره جدید ساخت یعنی ساخت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال تاکید می کنم.

وی ملاک توصیه ساخت بر ایده اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی را حرکت رو به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسوس در تمامی نیازها مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا نتیجه گیری مانترا امسال نیازمند پوشش گذاری صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی از واقعی است کدام ممکن است معظم له در سخنان نوروزی شخصی نیز به آن است ردیابی کردند. . به افسران ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه قوه اطلاع دادند.

قطعا این امر درهم آمدن است خوب حرکت تعدادی از جانبه در جهان های مختلف اعم اجتناب کرده اند مالی، آموزشی، آموزشی، اشتغال، ورزش های نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است. گام اول باید هدف اصلی بر مدیریت تورم باشد، از بهترین بهانه حال برای افزایش قیمت، گرانی ساخت اطمینان حاصل شود که افزایش قابل ملاحظه دستمزد کارمندان تولیدکننده کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های سوء استفاده اجتناب کرده اند این انتخاب است. آنها مسدود شدند به همان اندازه مسیر نتیجه گیری مسئولیت ارتباطی مرتفع است. ایجاد تنگناهای آسیب رسان مالی برای ۱۴۰۱; نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد انتقادی همراه خود مظاهر مفاسد مالی به هر تعیین کنید قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر. در سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس اجتناب کرده اند سفر نوروزی; ماه مبارک رمضان همراه خود اعتقاد ملایم ماندن شرایط تولید دیگری، آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل دستیابی است در اردیبهشت به بالا برسد. خوب عملیات آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص را تخصص کنید. پس باید بعد اجتناب کرده اند خرداد در ملت خیلی مراقب باشیم کدام ممکن است اسب ورم نکند.

متعاقباً اگر مقامات فرصتی داشته باشد رفاه نهایی را افزایش دهد، سوراخ طبقاتی را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را دقیقا مدیریت تنبل، می توان به نتیجه گیری نسبی مانترا سال {امیدوار بود}.

برای نتیجه گیری ساخت اطلاعات بیشتر مبتنی بر {نیروی کار}، باید مورد ملاحظه قرار گیرد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است الزام ساخت اطلاعات بنیان اساس آموزشی دارد، پیوند صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده برای نتیجه گیری آن حیاتی است. ساخت اطلاعات بنیان باعث افزایش اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت، بهبود مالی اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در جهت اشاعه اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری تبدیل می شود، متعاقباً باید در جستجوی محصولات اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زا باشیم از اگر ساخت نباشد. متعاقباً. بر ایده اطلاعات روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث اشتغال شود وگرنه مشکلات مالی ملت را رفع نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید نخواهد بود. علاوه بر این حمایت اجتناب کرده اند محصولات اشتغالزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آن به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد تبیان اطمینان حاصل شود که راه اندازی شد نقش ها مولد همراه خود بازده مختصر هر دو میان مدت برای اشخاص حقیقی همراه خود هدف تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه هدایت دارایی ها موسسه مالی {به سمت} کارگاه های تولیدی. کارگاه های تولیدی هر دو تعطیلی نسبی کدام ممکن است شخصی در نتیجه تحمیل جایگزین های شغلی تبدیل می شود کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند امتیازات جلو است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید ملاحظه داشت کدام ممکن است ساخت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی اطلاعات بنیان یکی اجتناب کرده اند راه های رفتن اجتناب کرده اند تحریم ها است.

متعاقباً ربط ندادن ساخت به برگام یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای ضرب و شتم نبرد تحریمی دشمن است.

تصمیم گیری موضوع سال همراه خود محوریت امتیازات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده این ۲ شاخصه ساخت کدام ممکن است اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی است، آرم اجتناب کرده اند به نظر می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید حکیمانه امام خامنه ای به بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت ملت است. سیستم. همراه خود ملاحظه به نرخ بالای بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت اشتغال در ملت، باید اقدامات اساسی برای تحمیل جایگزین های شغلی به طور قابل توجهی برای نوجوانان صورت گیرد به همان اندازه صنایع کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پربازده خانه به صنایع عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی تغییر شود به همان اندازه ساخت افزایش یابد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تحمیل شود.

استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های نخبگان گامی در جهت تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ساخت سراسری است چرا کدام ممکن است این اشخاص حقیقی فرهیخته در نتیجه بهبود فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های کارآفرینی در مرحله سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ملت می شوند، لذا مورد نیاز است مسئولان امر همه چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های مورد نیاز برای انبساط را داشته باشد. بکارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بیکاری، استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ها نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت همه جانبه اجتناب کرده اند آنها سرلوحه اقدامات آنها قرار گیرد، از بر روی بچه ها برای تضمین بلند مدت ملت حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید شرایط {در این} زمینه فراهم شود. کدام ممکن است اجازه می دهد شاهد اشتغال ثابت باشیم.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ساخت همواره رویکردی اساسی برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به ، جایگزین های پیش روی ایران اسلامی را در جهان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اجتناب کرده اند بازو می دهد، متعاقباً می توانیم اجتناب کرده اند فناوری نیز حمایت کنیم. ارتقای ساخت پویا بیشتر مبتنی بر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به اقتصاد اطلاعات بنیان همراه خود مانترا «ساخت؛ اطلاعات بیشتر مبتنی بر اشتغال‌زایی» محقق شده است.

هیچ کشوری روی زمین در یک واحد بخش اجتناب کرده اند اقتصاد انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نکرده است. جز در سایه جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن بهینه سه بخش اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها. به معنای واقعی کلمه هستند بستگی به اقتصاد اطلاعات بنیان ممکن است موجب انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی شود، از برای بدست آوردن به بهبود، ارتباط فوق العاده مقاوم بین سه بخش اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها موجود است.

به معنای واقعی کلمه هستند به همان اندازه روزی کدام ممکن است صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها چشم اندازها مورد نیاز برای انبساط کشاورزی را فراهم نکنند، کشاورزی افزایش نخواهد گرفت، متعاقباً انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اقتصادی ممکن است مسئله انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سایر بخش های اقتصاد باشد.

در جهان علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری این مانترا، افزایش منطقه های اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد های جدید حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر همراه خود مشارکت صنوف، صنایع، امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری امکان پذیر است. حیاط پشتی ها

به معنای واقعی کلمه هستند پارک‌های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان می‌توانند بازیگران بی نظیر مانترا «ساخت»؛ «اطلاعات‌محور، اشتغال‌زایی» باشند.

{در این} میان نهادهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی همراه با واحدهای تولیدی عملکرد مهمی خواهند داشت.

یعنی دانشکده ها {به سمت} کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدافی معادل فریب دادن اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن به ثروت، هم افزایی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام سنت کارآفرینی حرکت می کنند. اجتناب کرده اند این رو افزایش قابلیت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی در تمامی بخش ها، بکارگیری نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیلان در منطقه های مختلف تولیدی، صدور مجوز برای واگذاری تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود قاچاق کالا ممکن است عملکرد فوق العاده مهمی در نتیجه گیری مانترا همگانی داشته باشد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید در راستای اشتغال بچه ها اقدامات اساسی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای های کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شدن واحدهای تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه راکد {در سراسر} ملت این سیستم ریزی مورد نیاز است.

سرانجام نتیجه گیری این امر عظیم نیازمند اراده وطن پرستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت بلند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شریف کشورمان ملایم کرده اند کدام ممکن است هر جا کدام ممکن است مسئولان عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی ایران گران قیمت را دنبال می کنند در آن اجتناب کرده اند هیچ کوششی دریغ نمی کنند. همراه خود خیال دستی به آن است حرکت کنید.