دیدار رونالدو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تارمه در لیگ پرتغالاگر رونالدو به پورتو برود، هواداران می توانند زوج رویایی مهدی ترمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریس رونالدو را ببینند.

طبق مشاوره پیرسون، پورتو در جاری این سیستم ریزی منصفانه مناسبت شادی ها انگیز برای توسل به کریستیانو رونالدو ستاره منچستریونایتد است.

گروه های پرتغالی بر این باورند کدام ممکن است درها برای بازگشت رونالدو به کشورش {در تابستان} امسال باز است.

به نظر می رسد مانند است این شرکت کننده ۳۷ ساله پس اجتناب کرده اند نزدیک به ۲ دهه دوری اجتناب کرده اند اسپورتینگ لیسبون به لیگ پرتغال بازگردد.

او تابستان امسال پس اجتناب کرده اند عضو شدن در به یوونتوس همراه خود قراردادی ۲ ساله به منچستریونایتد اتصال.

همراه خود این جاری، پورتو معتقد است کدام ممکن است ستاره سابق رئال مادرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوونتوس را می توان راضی کرد کدام ممکن است تابستان امسال در پرتغال به ورزشی شکسته نشده دهد.

اگر رونالدو به پورتو برود، هواداران می توانند زوج رویایی مهدی ترمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریس رونالدو را ببینند.

تأمین: فارس