رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن هک کنید – GABRILE RICE


به کل قسمت گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در برنامه امروز دکتر اندرو هوبرمن متخصص مغز و اعصاب استنفورد حضور دارد. ما در مورد تأثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت ، و بله – حتی این شلوارهای هوشمند در تلاش هستند تا کار را کشف کنند ، تعادل زندگی را دوست داشته باشند. دکتر هوبرمن کار شگفت انگیزی را انجام می دهد که ایده های پیچیده را در هر زبان مردانه توضیح می دهد. او مهمانی است که باید بارها و بارها با او صحبت کنم تا درباره ما انسان ها و پاسخ هایمان صحبت کنم. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید