زلزله در این زمان کرمان خسارتی در پی نداشتمدیرکل مدیریت فاجعه استان کرمان ذکر شد: تاکنون گزارشی از خسارت زلزله ۴.۸ ریشتری عصر در این زمان (یکشنبه) در جهان هوگدک شهرستان راور گزارش نشده است.

به گزارش پیرسون، مجید سعیدی روز یکشنبه افزود: خدمه های ارزیاب از شهرستان راور به مناطق زلزله زده هوگدک اعزام شدند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه این زلزله خسارتی نداشته است خاطرنشان کرد: آرماتوربندی کدام ممکن است در مناطق مختلف استان کرمان تکمیل شد، از دوام ساختمان را در مخالفت با زلزله های بالای ۵ ریشتر افزایش داد.

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر شامگاه یکشنبه هوگدک شهرستان راور استان کرمان را لرزاند.