ساختار رایگان گردشگری در هدف تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریرئیس گروه گردشگری شهرداری تهران اجتناب کرده اند ساختار «اتوبوس گردشگری» در خیابان وسط تهران به ری خبر داد.

به گزارش پیرسون، مهرشاد کاظمی همراه خود ردیابی به اجرای ساختار «اتوبوس توریستی» در سفر نوروزی سال ۱۴۰۱، ذکر شد: این ساختار همراه خود همکاری نمایندگی واحد اتوبوسرانی تهران به پایان رسید. ۶ اتوبوس برای وسط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه اتوبوس برای آبیاری موجود است. اتوبوس های توریستی اجتناب کرده اند در لحظه تحریک کردن به کار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۳ فروردین یکپارچه خواهند داشت.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران دانستن درباره مسیرهای تردد ۶ اتوبوس در وسط شهر تهران دلیل داد: اتوبوس های گردشگری در تهران اجتناب کرده اند ایستگاه کافه (انقلاب) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خیابان های جاده کارمند شمالی، برج میلاد حرکت شخصی را در تهران تحریک کردن می کنند. ، پایین های عباس آباد، جاده سهروردی، جاده گاندی، جاده شریعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به جاده کودتا. پیش سوراخ بینی تبدیل می شود حدود ۱۱ ایستگاه {در این} خیابان ها توسط مسافران حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه شود. هر ایستگاه نیز همراه خود اقلام گردشگری تقویت شده است کدام ممکن است ساکنان تهرانی می توانند برای عجله همراه خود آن شناخته شده شوند.

کاظمی در یکپارچه اجتناب کرده اند طریق ری ذکر شد: اتوبوس ها اجتناب کرده اند ایستگاه شهر در خیابان ری حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} حرم عبدالعظیم حسنی(ع)، جاده جوانمرد قصاب، برج طغرل را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می توسعه.

وی همراه خود دقیق اینکه اتوبوس ها تقریبا هر ۴۵ دقیقه یکبار وارد ایستگاه می شوند، ذکر شد: قابلیت هر اتوبوس گردشگری کمتر از برابر ۳۳ ​​نفر است.

به مشاوره رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران؛ این ساختار نیازی به پرونده عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان می توانند همراه خود حضور در هر ایستگاهی بدون هیچ هزینه ای اجتناب کرده اند اتوبوس های گردشگری استفاده کنند.

کاظمی دانستن درباره ساعات کار اتوبوس ها نیز ذکر شد: اتوبوس های گردشگری اجتناب کرده اند ۹ صبح به همان اندازه ۵ عصر ورزش می کنند. کدام ممکن است فینال اتوبوس ساعت ۱۷:۰۰ کشتی تبدیل می شود کدام ممکن است به همان اندازه ساعت ۱۸:۰۰ اندازه می کشد. اولین اتوبوس‌ها ساعت ۹ صبح اجتناب کرده اند وسط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ری حرکت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه اتوبوس‌ها بعد اجتناب کرده اند نیم ساعت اعزام می‌شوند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی شهر، وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: هر اتوبوس عالی راهنمای گشت و گذار دارد کدام ممکن است مسیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های حال در مسیرها را به کنجکاوی مندان راه اندازی شد می تدریجی.

تأمین: ایسنا