ساخت سفیده تخم مرغ با بیرون خواستن به مرغ!


این محصول به گونه ای ساخت شده است کدام ممکن است همراه خود الگوی خالص سفیده تخم مرغ تفاوتی ندارد. دسرهای پاستا اولین الگوی هایی هستند کدام ممکن است همراه خود پروتئین سفیده تخم مرغ تهیه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مخمر مهندسی شده تهیه می شوند.

هر شرکتی کدام ممکن است در سال ۲۰۱۴ همراه خود عنوان کلارا فودز ایجاد شد، یکی اجتناب کرده اند چندین نمایندگی فناوری غذایی است کدام ممکن است پروتئین های دقیق با بیرون حیوان را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند روشی به تماس گرفتن تخمیر میکرو تحمیل می تنبل. هدف اجتناب کرده اند ساخت این محصول، تجزیه برخی فرآورده های حیوانی قابل مقایسه با شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ به اجزای مولکولی آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس استفاده اجتناب کرده اند میکروارگانیسم ها برای ساخت آن عناصر است.

در اوایل امسال، اولین شیر گاو با بیرون لبنیات برای دریافت پذیرش در کابینت‌های فروشگاه مواد غذایی‌ها در آمریکا استفاده شد. این محصول همراه خود استفاده اجتناب کرده اند پروتئین آب چسبناک اجتناب کرده اند قارچ های مهندسی شده ساخت تبدیل می شود.

این نمایندگی مخلوط کردن از واقعی پروتئین های مورد استفاده برای مونتاژ محصول آخرین سفیده تخم مرغ شخصی را فاش نکرده است، با این حال اووالبومین (یکی اجتناب کرده اند پروتئین های اولین در سفیده تخم مرغ) قابل دستیابی است عملکرد مهمی در تشکیل آن داشته باشد.

آرتورو الیزوندو، سرپرست مسئله Avery اظهار داشت: “محصول جدید ما مناسب قابل مقایسه با سفیده تخم مرغ حرکت می تنبل.”

او می گوید: سفیده تخم مرغ خوب ماده مغذی در صنایع غذایی است کدام ممکن است {به دلیل} خواص مفید منحصر به فردش شناسایی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آن به همان اندازه به بلافاصله تقریبا غیر قابل تصور است.

سفیده تخم مرغ با بیرون مرغ سومین محصول با بیرون حیوانات این نمایندگی است. اولین محصول انصافاً تجاری پپسین با بیرون حیوان (مهمترین آنزیم در سلولهای بی نظیر شکم) بود کدام ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۱ راه اندازی شد شد.

همراه خود این جاری، این مقدماتی شرکتی نیست کدام ممکن است تخمیر ظریف سفیده تخم مرغ را تجزیه و تحلیل می تنبل. در اوایل سال جاری، تیمی اجتناب کرده اند محققان دانشکده فنلاند اجتناب کرده اند ساخت موفقیت آمیز آلبومین بیضی اجتناب کرده اند قارچ های مهندسی شده خبر دادند. محققان تخمین زدند کدام ممکن است ساخت پروتئین های تخم مرغ به این مد ممکن است تخلیه گازهای گلخانه ای را در مقابل همراه خود عواقب زیست محیطی حال پرورش طیور به نصف کاهش دهد.