عروسی غیرمعمول مشهورترین پیشاهنگان جهان در زندان! + فیلم


جولیان آسانژ پدر مingسس ویکی لیکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدش استلا موریس روز چهارشنبه در زندان فوق امنیتی بلمارش در جنوب شرقی لندن همراه خود یکدیگر عروسی کردند. آسانژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید موریس ۲ فرزند دارند.

این زوج اولین بار در سال ۲۰۱۱ تحقق کردند، روزی کدام ممکن است موریس به کارکنان حقوقی آسانژ اتصال، در حالی کدام ممکن است او در سفارت بازداشت بود. اتصال آنها در سال ۲۰۱۵ تحریک کردن شد.

پدر مingسس ویکی لیکس پس اجتناب کرده اند رد تقاضا تجدیدنظر توسط سالن دادگاه برتر بریتانیا در ۱۴ مارس، به محاکمه آمریکا به اتهام جاسوسی نزدیک است.