علاوه بر این: آجیل پولی هیچ ربطی به این سنجاب در داکوتای شمالی نداردLegoland NIMBY ، راهنمایی های ناخواسته ، United Airlines و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید