عکسها دوم در حال مرگ شرور معروف در شرق ملت


پارسینا: پیرمحمد شهبخش شرور سرشناس شرق ملت در نبرد مسلحانه همراه خود سربازان بی نام فراری در خیابان میامی – سبزیوار به در کنار ۲ همدستش به بیانیه سوگند خورده رسیدند. اجتناب کرده اند وی فراوان آر پی جی، مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مخدر اختراع شد.

۰۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۰:۴۲