فوریه عضو ماه Ty Galkin از TFE One Loudoun


TY Galkin از TFE One Loudoun ، عضو ماه فوریه ما است! او 18 ساله در دبیرستان استون بریج است. تای در ماه اکتبر به TFE پیوست و بلافاصله تمرینات خود را با مربی جاستین جاستین هو برای رشد و افزایش وزن و افزایش وزن آغاز کرد. او همیشه ورزشکار بوده است ، اما تنها پس از پیوستن به TFE وزنه برداری را شروع کرد. در تمرین با Justastin ، تای از چمباتمه زدن 95 کیلوگرم ناپدید شد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید