لحن چوپان نوجوان در عصر جدید همه را راضی کرد + فیلم


پارسینا: بابک جوکار چوپان جوانی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دل روستا به عصر جدید آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لحن مفرح شخصی همه را شگفت زده کرده است.

۰۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۰:۲۷