ماسک ایلان معدنچی تبدیل می شود!برقی‌سازی خودروهای رانندگی همراه خود مزایای شناسایی شده است‌ای قابل مقایسه با کاهش تخلیه کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن وابستگی به گاز‌های فسیلی در کنار است، همراه خود این جاری، ضرر اصلی‌ای کدام ممکن است تولیدکنندگان خودروهای {الکتریکی} در جاری حاضر همراه خود آن مواجه هستند، قیمت بالای لیتیوم است.

بر مقدمه عالی تعیین کنید، یکی اجتناب کرده اند مشکلات پیش روی سازندگان خودروهای برقی ورود به قطعات کمیاب می خواست برای مونتاژ باتری این خودروها است.

استخراج لیتیوم فوق العاده سخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های زیست محیطی قابل توجهی را بر جهان تحمیل می تنبل. استخراج لیتیوم آسیب زیادی به گرد و غبار وارد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث آلودگی هوا تبدیل می شود. فرآیندهای استخراج لیتیوم، آبراه های مورد استفاده انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام برای آبیاری محصولات کشاورزی را آلوده می تنبل.

این دلیل است است کدام ممکن است ما در جاری حاضر در میانه فاجعه لیتیوم هستیم. به توضیحات تولید دیگری، قابل مقایسه با افزایش تقاضا برای خودروهای {الکتریکی}، قیمت جهانی لیتیوم در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۴۵۰ نسبت مرتفع است.

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این مورد اکنون تسلا را {به سمت} صنعت جدیدی سوق می دهد.

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا روز جمعه در توییتی نوشت: قیمت لیتیوم از نزدیک در جاری {افزایش است}! تسلا قابل انجام است مجبور شود وارد خرید و فروش استخراج لیتیوم در اندازه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش مستقیم شود، بجز ارزش ها افزایش یابد.

وی افزود: «این عامل {به خودی خود} کمبودی ندارد؛ اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است لیتیوم در سرتاسر پایین کشف شد تبدیل می شود، سرعت استخراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش آن تنبل است.

این هدایت ضروری است. از تسلا علاوه بر این کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ماینینگ شخصی به دارایی ها زیادی خواستن دارد.

جدا از این، سایر نمایندگی ها بیشتر و بیشتر ای جستجو در راهی برای نوک دادن به وابستگی ما به این عامل هستند. شناخته شده به عنوان مثال، برخی اجتناب کرده اند محققان معتقدند کدام ممکن است روی ممکن است متنوع ارزشمندی باشد. برخی تولید دیگری معتقدند کدام ممکن است باتری های نمک هر دو یون سدیم می توانند متنوع های امیدوارکننده ای باشند.

همراه خود این جاری، هیچ متنوع مناسبی کدام ممکن است گزینه داشته باشد به صورت آشفتگی ساخت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گزینه داشته باشد همراه خود چگالی قدرت بیش از حد باتری های لیتیوم یونی رقبا تنبل، کشف شد نشده است.

به عبارت تولید دیگری، همراه خود وجود افزایش قیمت، تسلا احتمالاً برای بلند مدت قابل پیش‌سوراخ بینی بیشتر مبتنی بر لیتیوم باقی خواهد ماند. این بدان معناست کدام ممکن است ما می‌توانیم شاهد افزایش قیمت خودروهای {الکتریکی} برای تسلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نمایندگی‌ها باشیم کدام ممکن است یکپارچه پذیرش فشرده خودروهای {الکتریکی} توسط عموم را سخت می‌تنبل.

به معنای واقعی کلمه هستند ماه قبلی تسلا لازم بود قیمت خودروهای شخصی را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بودجه ترین تسلا مانکن ۳ بیش اجتناب کرده اند ۴۶۰۰۰ دلار قیمت دارد.

اکنون زمان سختی برای تولیدکنندگان خودروهای {الکتریکی} است. ضعیف ریزتراشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ثباتی سیاسی ناشی اجتناب کرده اند تهاجم روسیه به اوکراین، قیمت موارد را افزایش داده است.

خواستن به مبادله باتری‌های لیتیوم یونی بیشتر اوقات بافت نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌ها در سرتاسر جهان از نزدیک جستجو در راه‌هایی برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون گروه هستند. اما خواه یا نه تسلا ممکن است همراه خود مونتاژ سنگ معدن لیتیوم شخصی وضعیت را اصلاح دهد؟ باید منتظر پاسخ این پرس و جو باشیم.