مخلوط کردن بالقوه نیروی کار سراسری مقابل لبنانشاگردان اسکوچیچ همراه خود شکست مقابل کره در حال حاضر فینال دیدار شخصی را در مشهد برگزار می کنند.

به گزارش پیرسون، نیروی کار سراسری ایران در حال حاضر در فینال دیدار مقدماتی جام جهانی به مصاف لبنان {می رود} کدام ممکن است شاید شاگردان اسکوچیچ را به بالای جدول گروه بازگرداند.

ایران همراه خود ۲۲ امتیاز در کلاس دوم جدول قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند شکست هفته قبلی مقابل کره جنوبی در جستجوی کسب رتبه نخست این نیروی کار است. کره ۲۳ امتیاز بهتر اجتناب کرده اند ایران است با این حال این نیروی کار در حال حاضر ورزشی نسبتا روی حیله و تزویر تری مقابل امارات دارد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری لبنان همراه خود ۶ امتیاز در کلاس پنجم قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید چندانی برای حضور در کلاس سوم گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود به پلی آف ندارد.

بعد از همه اسکوچیچ هم همراه خود ملاحظه به هجمه شدیدی کدام ممکن است هفته قبلی علیه او تعیین کنید گرفت، انگیزه زیادی {در این} دیدار دارد به همان اندازه نیروی کار زیر تذکر او همراه خود نتیجه خوبی به پلی آف نوک دهد.

به این انجمن اگرچه این دیدار برای ایران جشن است با این حال سرمربی کروات بهتر از نیروی کار قابل دستیابی را مقابل لبنان به میدان خواهد فرستاد.

بعد اجتناب کرده اند خطا غیرمعمول عابدزاده مقابل کره، می توان پیش بینی تنظیم داخل دروازه ایران را داشت با این حال اجتناب کرده اند طرفی قابل دستیابی است اسکوچیچ انتخاب بگیرد این دروازه بان را بار تولید دیگری به نیروی کار سراسری بازگرداند به همان اندازه روحیه شخصی را بازگرداند.

جاده دفاعی: بازگشت صادق محرمی به وسط مدافع راست خبر خوبی برای نیروی کار سراسری است. در وسط حفاظت به سادگی می توان دیدار محمدحسین کنعانی زادجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجید حسینی را پیش سوراخ بینی کرد چرا کدام ممکن است شجاع خلیل زاد {به دلیل} مصدومیت اردوی نیروی کار را انصراف کرد. امید نورافکن یکی اجتناب کرده اند گیمرها مورد کنجکاوی اسکوچیچ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور به این بار در پست تخصصی ورزشی تدریجی. یعنی حفاظت چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت میلاد محمدی یک بار دیگر نیمکت نشین تبدیل می شود.

عزت الله به هافبک بازگشت به همان اندازه همراه با نورالله بایستد.

در بال های جاده هافبک شاهد حضور مجدد کاپیتان جهانبخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید امیری خواهیم بود.

در حمله ایران سردار آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی گلی زاده خواهند بود.

مخلوط کردن بالقوه نیروی کار سراسری مقابل لبنان:

عابدزاده – حسینی – الکنانی – محرمی – نورکن – نورالله – عزت الله – جهانبخش – امیری – گلی زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمون