مشاور استان فارس در مجلس خبرگان مدیریت درگذشتمشاور مردمان فارس در مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه نی ریز در سن هشتاد سالگی درگذشت.

به نقل اجتناب کرده اند پیرسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام والمسلمین سید محمد فقیه نریزی در ۲۰ فروردین ۱۳۳۰ به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۳۷ به در کنار پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرش مرحوم حاج سید علی فقیه به قم سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دانشگاه الحجتیه به تحصیل صنوبر. . ورزش سیاسی شخصی را اجتناب کرده اند ابتدای نهضت روحانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمامی مبارزات علیه رژیم پهلوی نمایندگی داشت.

امام راحل حجت الاسلام در آذر ۱۳۵۸ مطابق همراه خود اول ماه سال ۱۴۰۰ هجری قمری خوب فقیه نی ریز را شناخته شده به عنوان امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور امام در نی ریز منصوب کردند. وی علاوه بر این مشاور ائمه جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت در شورای کشاورزی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت در شورای مرکزی ائمه جماعات استان فارس بود.

حجت الاسلام فقیه یکی اجتناب کرده اند نمایندگان استان فارس در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان مدیریت در سال های پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب، ضمن مدیریت امامت جمعه بود.

تأمین: ایسنا